#MenneaDay (Si celebra Pietro Mennea) (12.09.2020)